Stichting Melanoom

Oogmelanoom

Een oogmelanoom is, zoals de naam al aanduidt, een melanoom in het oog. Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 180 nieuwe patiënten, meestal mensen tussen de 50 en 80 jaar.

Stichting Melanoom richt zich op mensen met melanoom en oogmelanoom. En op de hele Nederlandse bevolking, als het gaat om preventie van melanoom. Eén van onze doelstellingen is het geven van goede, betrouwbare informatie over melanoom, oogmelanoom en daarmee samenhangende onderwerpen. Deze informatie wordt via verschillende kanalen aangeboden: deze website, diverse publicaties (grotendeels ook te lezen via deze website) en stands en presentaties op evenementen en conferenties. 

Voor meer medische informatie over oogmelanoom, bijvoorbeeld over het stellen van de diagnose en over de behandeling, ga je naar de bibliotheek van kanker.nl.

Ervaringsverhalen van mensen met een oogmelanoom vind je bij lotgenotencontact.

Folder oogmelanoom (2016)