Stichting Melanoom

Werkgever scoort onvoldoende voor begrip ex-kankerpatiënten. NKF start bewustwordingscampagne na onderzoek naar late gevolgen kanker.

17 januari 2018

Nederlandse werkgevers, leidinggevenden en collega’s hebben te weinig begrip voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad. Volgens ex-kankerpatiënten die na hun behandeling nog steeds kampen met vermoeidheid en andere klachten wordt daar te weinig rekening mee gehouden op de werkvloer. Ze geven hun werkgevers en collega’s een rapportcijfer 5,4. 

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3600 ex-kankerpatiënten. De NFK is een campagne gestart om meer bewustzijn te creëren voor de late gevolgen van kanker. Zowel onder werkgevers als werknemers. Hiervoor is de nieuwe website Kankerenwerk.nl gelanceerd. Daarop vinden werkgevers, zzp’ers en werknemers allerlei informatie, handvatten en tips over rechten en plichten, werkhervatting en re-integratie na kanker en tijdens de late gevolgen van kanker.