Stichting Melanoom

Uitkomst enquête 'Behandeling thuis of in het ziekenhuis'

24 april 2018

In april 2018 is door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een online enquête gehouden naar de voorkeuren van patiënten voor thuisbehandeling of behandeling in het ziekenhuis.

Uitkomsten
De resultaten van deze uitvraag laten zien dat maatwerk geboden is als het gaat om het geven van een behandeling thuis of in het ziekenhuis. (Ex-)kankerpatiënten zijn verdeeld in hun mening, waarbij de voorkeur van een kleine meerderheid uit lijkt te gaan naar behandeling in het ziekenhuis. De woonsituatie lijkt een belangrijke factor te zijn bij deze keuze: mensen die alleen wonen neigen vaker naar behandeling in het ziekenhuis, dan mensen die met een partner of (oudere) kinderen samenwonen. Dit lijkt ook logisch: als je behandeld wordt heb je zorg nodig. Als er thuis geen naasten zijn om je te steunen, is het waarschijnlijk prettiger om de behandeling in het ziekenhuis te krijgen. 

Verder blijkt dat ruim een kwart van de (ex-)kankerpatiënten bereid is om de keuze voor behandeling thuis of in het ziekenhuis aan te passen, als blijkt dat een van de twee goedkoper is.

Elk jaar is 75 miljoen euro extra nodig is om innovatieve geneesmiddelen voor kanker te kunnen betalen. Maar mag je wel van individuele patiënten vragen om af te zien van hun persoonlijke voorkeur, omdat een andere optie goedkoper is? Of zoals een van de mensen die meedeed aan dit onderzoek verwoordt: “Ik ben blij met de behandelingen die ik kan krijgen. Thuis of in het ziekenhuis is een luxeprobleem.”

Conclusie
Kankerpatiënten hebben verschillende behoeftes als het gaat om de keuze voor behandeling thuis of in het ziekenhuis.
Ziekenhuizen en zorgverleners die thuisbehandeling aanbieden raden wij aan om goed bij iedere individuele patiënt na te gaan wat zijn of haar behoeftes zijn, en daar de keuze voor behandellocatie op af te stemmen – thuis, in het ziekenhuis of beide.
De kosten mogen daarbij wel genoemd worden en aan de patiënt ter overweging meegegeven worden. 

Meer informatie op de NFK-website: doneerjeervaring.nl