Stichting Melanoom

Oproep: Buddy’s gezocht voor oogmelanoompatiënten

13 maart 2018

Voor de ondersteuning van en het begeleiden van (nieuwe) oogmelanoom-patiënten zijn het LUMC Leiden, de Vereniging Oog in Oog en Stichting Melanoom op zoek naar oogmelanoom-patiënten die als buddy willen optreden. Het doel: deze nieuwe patiënten bijstaan in de periode na de diagnose. Bij de diagnose oogmelanoom kan het voelen alsof de grond letterlijk onder je voeten verdwijnt na het gesprek met de oogarts en verpleegkundige.

Wij willen betrokken lotgenoten of naasten van lotgenoten inschakelen om bijvoorbeeld bij een kopje koffie of in een telefoongesprek na te praten.
Niet om medische adviezen te geven, maar praktische zaken te bespreken zoals, wie schakel je wanneer in en ook gewoon om te laten zien dat er nog een leven is na de diagnose en behandeling.

Onder leiding van het team van het LUMC willen wij deze nieuwe patiënten helpen om beter leren om te gaan met de nieuwe ontstane en onzekere situatie in hun leven.

De voorwaarden zijn:

- je bent een oogmelanoom-patiënt of directe naaste van een oogmelanoom-patiënt 

- je hebt met jouw eigen situatie inmiddels leren leven 

- je hebt empathisch vermogen en kunt goed luisteren

- je staat positief in het leven
- je bent bereid deze taak op vrijwillige basis, samen in overleg met een aantal collega’s om toerbeurt te vervullen

Interesse? Stuur dan een mail naar oogmelanoom@stichtingmelanoom.nl

Jacqueline, Martina, Toon of Dick (van Stichting Melanoom) zullen jou dan uitnodigen voor een kennismakingsgesprek zodat we kunnen toelichten wat we van je verwachten en je een weloverwogen besluit kunt nemen om deel te nemen.  

Vanzelfsprekend zorgen wij - samen met het  LUMC - voor een training. Zodat je de juiste informatie en skills hebt om een goede buddy te zijn.
Onkosten, zoals reiskosten, worden vergoed.