Stichting Melanoom

Goed nieuws voor patiënten met stadium 3 melanoom

12 september 2017

Zowel de combinatie Dabrafenib + Trametinib (combi AD trial) als de monotherapie met Nivolumab (checkmate 238 trial) blijken effectief te zijn tegen terugkeer van melanoom na een complete verwijdering.
Zojuist is dit bekendgemaakt tijdens ESMO 2017 en gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

De resultaten van de combi AD trial (alleen voor melanomen met een BRAF-mutatie) toonden een 53% reductie van het risico op het terugkeren van melanoom: na 3 jaar was de overleving zonder terugkeer van het melanoom in de behandelde groep 58%, in de controlegroep 39%.
 
De checkmate 238 trial toont aan dat de terugkeerkans reduceert met 35% (t.o.v. ipilimumab): na 1 jaar was de overleving zonder terugkeer van melanoom 70,5% in de nivolumabgroep en in de ipilimumabgroep 60,8%. De patiënten die ipilimumab kregen hadden meer bijwerkingen en moesten vaker vanwege de bijwerkingen stoppen met de behandeling.

Volgens een van de leidende onderzoekers, Georgina Long, zullen deze resultaten de wijze van behandeling van stadium 3 melanoompatiënten in de toekomst gaan veranderen.