Stichting Melanoom

Enquête voor patiënten die vemurafenib of dabrafenib gebruiken

7 april 2018

Het UMCU zoekt patiënten die een vragenlijst willen invullen over passende zorg voor patiënten met een melanoom die worden behandeld met vemurafenib of dabrafenib

Dabrafenib (BRAF-remmer) al dan niet in combinatie met trametinib (MEK-remmer) of vemurafenib (BRAF-remmer) al dan niet in combinatie met cobimetinib (MEK-remmer) zijn geneesmiddelenn die ingezet kunnen worden als een melanoom niet operatief verwijderd kan worden en/of is uitgezaaid. Omdat deze behandelingen relatief nieuw zijn, is nog onduidelijk wat de beste zorg en ondersteuning zijn voor de patiënt tijdens de behandeling. 

Middels een vragenlijstonderzoek proberen onderzoekers van het UMC Utrecht inzicht te krijgen in de manier waarop - in Nederland - de zorg voor patiënten met een melanoom die worden behandeld met deze medicijnen is geregeld. Ook willen zij meer inzicht krijgen of dit aansluit bij de wensen, behoeftes en verwachtingen van de patiënt. 

Als je behandeld wordt met één van deze medicijnen willen we je vragen de vragenlijst – bij voorkeur uiterlijk 30 april - in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en deelname is uiteraard volledig vrijwillig. De verzamelde gegevens worden bovendien anoniem geanalyseerd.

Namens José Koldenhof, verpleegkundig specialist in opleiding, UMC Utrecht danken we iedereen die deel wil nemen aan dit onderzoek. 

Klik op de link hieronder om in de vragenlijst te komen. 

Ga naar online vragenlijst