Stichting Melanoom

Enquête naar behoefte aan informatie over klinische studies

29 augustus 2017

Heeft u wel eens gezocht naar informatie over klinisch onderzoek omdat u mee wilde doen aan een dergelijk onderzoek? Vindt u dat deze informatie anders of beter kan of kon u niets vinden? Of was u juist heel tevreden?
Deel dan nu uw ervaring in deze enquête van de Dutch Clinical Trial Foundation. Zij gaan de resultaten gebruiken  omdat zij samen met patiëntenorganisaties en de CCMO (het centrale orgaan dat gaat over de ethische goedkleuring van klinische studies) gaat werken aan een voor patiënten toegankelijke database (vanuit de overheid) met alle klinische studies in Nederland.

Zij hebben de input van zoveel mogelijk patiënten nodig. 

Daarom vragen wij, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, NFK en Stichting Melanoom  om onderstaande enquête vóór 30 september in te vullen. 

vragenlijst.dezorgvraag.nl/toegangmedischonderzoek