Stichting Melanoom

Richtlijnen melanoom

Richtlijnen zijn landelijke vakinhoudelijke aanbevelingen aan artsen voor een juiste diagnose en een optimale behandeling van patiënten met een bepaalde aandoening. Ze worden opgesteld aan de hand van de beschikbare wetenschappelijke publicaties (evidence-based).

Hoewel ze niet voor en zelden samen met patiënten zijn opgesteld kunnen ze de patiënt inzicht geven in de gangbare diagnostiek en behandeling van zijn of haar aandoening, uiteraard alleen als de richtlijn openbaar is.

Richtlijn melanoom van de huid
De multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van het melanoom van de huid dateert uit 2016 en is hier te vinden. De behandeling van uitgezaaid melanoom is uit de richtlijn gehaald. Voor de nieuwste inzichten hierover zie "Behandeling van het gemetastaseerd melanoom anno 2016".

De European Society for Medical Oncology heeft Europese richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van melanoom van de huid vastgesteld (2015). Deze vindt u hier.

Richtlijn erfelijk melanoom
De Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET) heeft in 2005 samen met de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) een landelijke richtlijn ontwikkeld voor de diagnostiek en preventie van erfelijk melanoom: het Familial Atypical Multiple Mole Melanoma Syndroom (FAMMM). De richtlijn voor het FAMMM syndroom is hier na te lezen.