Stichting Melanoom

Lotgenotencontact

Via Stichting Melanoom kunnen patiënten op verschillende manieren ervaringen met elkaar delen en informatie uitwisselen. Bijvoorbeeld via telefonisch lotgenotencontact, via ons forum of tijdens de landelijke bijeenkomsten die de stichting organiseert. Daarnaast publiceren wij ervaringsverhalen van mensen die zijn geconfronteerd met melanoom of oogmelanoom. Deze verhalen zijn vaak herkenbaar en kunnen zo steun bieden.

Telefoon of email
Veel mensen hebben tijdens of na hun ziekte behoefte aan contact met mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt. Zo iemand kent de twijfels, angst en onzekerheden en begrijpt wat de patiënt en zijn partner of familie doormaken. Stichting Melanoom biedt mensen met melanoom of oogmelanoom en hun naasten de mogelijkheid om telefonisch of via email in contact te komen met mensen die in een soortgelijke situatie zitten of zaten.


Forum
Stichting Melanoom heeft haar eigen forum, waar je ervaringen kunt delen met andere patiënten of naasten. Het is te vinden via www.melanoomforum.nl.

Een ander forum waar kankerpatiënten (niet specifiek melanoom of oogmelanoom patiënten) ervaringen kunnen delen is: www.diagnose-kanker.nl. Of maak gebruik van de discussiegroep huidkanker  van kanker.nl. 

Bijeenkomsten
Het is ook mogelijk om ervaringen uit te wisselen tijdens de bijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Melanoom. Zo organiseren wij eens per jaar een landelijke contactdag, waarin elk jaar een ander thema centraal staat. In de agenda vind je een compleet overzicht van onze activiteiten. 

Ervaringsverhalen
Wij publiceren ook ervaringsverhalen van patiënten met melanoom of met oogmelanoom.