Stichting Melanoom

Workshop Ondersteunende (na)zorg voor melanoompatiënten


Workshop van Marit van de Water, oncologie-verpleegkundige Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ze is werkzaam als coördinator ondersteuning op de afdeling dienst begeleiding en ondersteuning.

Doel van de presentatie: kennis opdoen hoe je omgaat met de impact die een diagnose en een behandeling kan hebben op het normale leven.

Marit begint haar presentatie met vragen aan het publiek hoe zij bepaalde stellingen ervaren. Vervolgens vertelt zij over de definities van ondersteunende zorg. Er wordt veel gereageerd vanuit het publiek waardoor de voorbeelden en definities zeer praktijkgericht en met veel praktijkervaring worden besproken en behandeld.
Ze geeft vervolgens weer hoe de ondersteunende zorg nu geregeld is. Doordat het nu nog niet goed gestructureerd is, wordt de hulpvraag niet vroegtijdig erkent. We weten uit onderzoek dat  dertig procent hulp nodig heeft en dat tien procent maar hulp krijgt. Dus er is nog een groep van twintig procent die de hulp niet aangeboden krijgt. Wat een patiënt nodig heeft, is niet voor iedereen hetzelfde, dus de aanpak vraagt om maatwerk.

In de presentatie verwijst Marit naar een rapport van VWS over de somatische aandoeningen bij patiënten: kamerbrief over psychosociale zorg bij somatische aandoeningen (27-10-2015).

Ze omschrijft vervolgens haar functie als een ‘wegwijzer’. Doormiddel van systematisch te screenen, informeren/adviseren en te monitoren tijdens drie gesprekken  helpt ze de patiënt vroegtijdig een hulpvraag boven tafel te krijgen en eventueel door te verwijzen naar de juiste instanties.

Marit laat de “Lastmeter” voor de afspraak invullen door patiënten; dit is screeningsformulier  om inzichtelijk te maken welke klachten  de patiënt heeft. Aan de hand van de lastmeter gaat ze in gesprek met patiënten om te kijken welke hulpvraag ten grondslag ligt, waarop geïnformeerd, geadviseerd of doorverwezen moet worden.  Ook hierop worden een aantal ervaringen van de deelnemers aan de workshop besproken.

Ze bespreekt de herstelfase aan de hand van de paraplugrafiek. De grafiek geeft duidelijk verschil aan in behandel- en herstelfase en laat dit zien door middel van mentale en fysieke lijn. Iedere patiënt heeft zijn eigen grafiek en zou hem persoonlijk kunnen invullen. Belangrijk is dat we beseffen dat na de behandeling ook een periode van herstel aanbreekt, die erg moeilijk is, maar vaak niet erkend wordt.
De invloed van kanker kan ernstige gevolgen hebben op relatie en naasten. Dit kan impact hebben op sociaal-,relationeel - en economisch vlak.
Vervolgens wordt besproken hoe de patiënt en zijn naasten hiermee om kunnen gaan.

Als laatste bespreekt zij hoe 'de ideale kankerpatiënt' er uit zou moeten zien en welke vaardigheden hij/zij zou moeten bezitten. Dit om inzicht te geven hoeveel er van je gevraagd wordt als patiënt.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens gesprekken en dus belangrijk zijn om uit te vragen bij patiënten zijn:
- kinderen/partner 
- emoties/coping
- invloed van bewegen op lijf en geest
- voeding
- werk
- herstel
Belangrijk om samen met de patiënt te kijken  wat heeft de patiënt nodig en wat helpt om de behandeling door te komen en om weer te herstellen.

 

Auteur: Kim Sterkenburg