Stichting Melanoom

Workshop Kanker en werk

Workshop van Hetty Wolthuis van Stap.nu – specialist in herstelbegeleiding, verzuimbegeleiding en re-integratie van mensen met kanker.

 Hoe open moet je eigenlijk naar je werkgever zijn over je ziekte? Wat zijn de praktische zaken die je geregeld moet hebben? En hoe ga je met je collega’s om? Dat waren vragen die de revue passeerden.

Hetty Wolthuis deelde haar kennis met de groep. Centraal in de aanpak van het werk van re-integratie coaches, zoals die van Stap.nu, is dat ze zijn gericht op de mogelijkheden, maar rekening houden met de gevolgen van de behandeling van kanker. De visie van Stap.nu is dan ook: werken bij kanker bevordert zowel tijdens behandelingen als erna herstel en draagt bij aan kwaliteit van leven, waarbij vroegtijdig gespecialiseerde ondersteuning problemen voorkomt. Oftewel werken kan ook heel heilzaam zijn en voor afleiding zorgen.

Belangrijke punten die voorbij kwamen in de workshop waren:

  • Werkgevers vinden het vaak lastig om om te gaan met zieke werknemers en weten niet altijd hoe ze erop moeten reageren en wat de procedures zijn.
  • Daarom is het essentieel dat je als patiënt zelf goed weet welke procedure je moet volgen. Zo is dossieropbouw essentieel; je moet elke zes weken een plan van aanpak maken.
  • De Wet Verbetering Poortwachter is ingesteld om het verzuim van zieke medewerkers te voorkomen en te verkorten. De uitgangspunten zijn o.a.: werkgever en werknemer zijn 50-50 verantwoordelijk, je doet wat je kan, werken loont en de bedrijfsarts oordeelt.
  • De werknemer, werkgever en bedrijfsarts hebben verschillende rechten, plichten en rollen. 

Voor de werknemer geldt o.a. het bezoeken van de bedrijfsarts en opvolgen van voorschriften, meewerken aan re-integratie-activiteiten en passend werk verrichten.

Voor de werkgever geldt het volgende: niet vragen naar medische situatie, wel naar wanneer iemand verwacht weer aan het werk te kunnen, bedrijfsarts en/of Arbodienst inschakelen, passend werk aanbieden, eventueel bij een andere werkgever.
Voor de bedrijfsarts geldt: bespreken oorzaken en klachten, adviseren werkgever en werknemer, bespreken werkhervatting en werkplekaanpassingen.

  • Ook partners van melanoompatiënten moeten het goed met hun werkgever regelen zodat zij er ook kunnen zijn voor de patiënt als dat nodig is.
  • Een re-integratie coach of counselor kan helpen bij de beslissing of je als patiënt moet ziekmelden van werken, gedeeltelijk moet ziek melden of gewoon door kunt werken.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Ga naar de site van Stap.nu.

Auteur: Eva Wolf